Wilsonbekwaam

Stel u, als ondernemer wordt plots getroffen door een (ernstige) ziekte of ongeval, waardoor u tijdelijk niet meer zelfstandig kan handelen. Door dit ongeval of deze ziekte bent u niet meer in staat beslissingen te nemen, u bent wilsonbekwaam geworden. Dit houdt in dat niemand, uzelf ook niet, beslissingen voor u mag nemen. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat uw kinderen of partner voor u zouden mogen beslissen, maar dat klopt niet. Hoe kunt u dit oplossen?

Een levenstestament, wat is dat?

Een levenstestament is een notariële akte opgesteld door een notaris waarin uw wensen worden vastgelegd wie de belangrijke beslissingen voor u mogen nemen indien er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u (tijdelijk) niet meer zelfstandig kan handelen. Zowel in de persoonlijke sfeer kan een levenstestament van belang zijn. Denk aan alledaagse zaken, zoals betalingen voor gas, water en licht. Maar ook beslissingen over welke medische zorg u nodig hebt kunnen worden opgenomen. Ook kan een levenstestament cruciaal zijn voor uw onderneming. Zo kan worden voorkomen dat uw eigen bedrijf van het ene op andere moment stil komt te liggen, omdat u op voorhand vervanging hebt geregeld in uw levenstestament.

Geen levenstestament! Wat nu?

zult zich misschien afvragen waarom een levenstestament nodig is.  Zonder levenstestament moet er bij de rechtbank een bewindvoering en mentorschap worden aangevraagd. Er kunnen pas weer handelingen vanuit uw naam worden verricht als er een bewindvoerder door de rechter is benoemd. U heeft zelf dus geen enkele inspraak in hoe dat geregeld wordt. Daarnaast blijkt uit de praktijk dat een dergelijke aanvraag al snel meerdere weken in beslag neemt. Dat kan voor grote problemen zorgen in uw bedrijf. Weinig bedrijven zullen volledig bestand zijn tegen deze weken van stilte. Maar dat is nog niet alles, zelfs als de onderbewindstelling en het mentorschap zijn geregeld, kunt u nog voor problemen komen te staan. Zo blijft bijvoorbeeld toestemming van de rechter nodig bij het verkopen van bezittingen of bij het doen van uitgaven boven de €1.500.

Wees moeilijkheden voor, door de controle in handen te houden, en spreek met uw notaris over de mogelijkheden om uw wensen voor uw (tijdelijke) vervanging tijdens leven vast te leggen en zo stagnatie in uw bedrijf te voorkomen.