Wetsvoorstel betaalbare huur

Het doel van de wet is om huurprijzen en huurverhogingen voor de middeninkomens te maximeren. Als voorbeeld worden genoemd leraren, verpleegkundigen en politieagenten. Die kunnen nu geen betaalbare woning in de stad vinden, terwijl zij daar zo hard nodig zijn.

 

De minister wil dat bereiken door het woningwaarderingsstelsel (WWS) door te trekken naar het middensegment. Het WWS bepaalt de maximale huurprijzen (kale huur) op basis van een puntenstelsel (een woning krijgt punten voor, bijvoorbeeld, de grootte van de kamers of de douche). Het WWS is nu nog van toepassing voor huurwoningen met een aanvangshuurprijs onder de zogenoemde liberalisatiegrens (tot 1 juli 2024 € 808,06). In het wetsvoorstel gaat het WWS gelden voor woningen met een aanvangshuurprijs met minder dan 186 punten (tot 1 juli 2024: € 1.123,13).

 

Verhuurders zijn verplicht zich te houden aan de maximale huurprijs. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de handhaving daarvan, die kunnen een bestuurlijke boete opleggen of een verhuurvergunning intrekken bij te hoge huur. Huurders kunnen, anders dan nu het geval is, de huurprijs ook na zes maanden laten toetsen bij Huurcommissie.

 

De wet geldt alleen voor nieuwe huurcontracten en zo lang er schaarste heerst op de woningmarkt.

De wijzigingen ten opzichte van het eerdere wetsvoorstel

Om de nieuwbouw van huurwoningen en de transformatie van bijvoorbeeld kantoorgebouwen tot woningen en het optoppen van bestaande gebouwen te stimuleren (eerder gold dit alleen voor nieuwbouw) mag een verhuurder de maximale huurprijs, zolang de wet geldt (eerder was dit gedurende maximaal tien jaar) met 10% verhogen, mits de bouw voor 1 januari 2026 start. Dit was in het oorspronkelijke voorstel 5%.

 

De jaarlijkse maximale huurprijsstijging is vastgesteld op de stijging van de cao-lonen + 1% (dat was oorspronkelijk 0,5%).

 

 

De minister heeft de Tweede Kamer gevraagd het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk te behandelen, zodat de wet, als die wordt goedgekeurd en ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, al op 1 juli 2024 kan ingaan. Aanstaande donderdag besluit de Tweede Kamer over de verdere procedure.

 

Update 8 februari 2024

De Tweede Kamer heeft het Wetsvoorstel betaalbare huur niet controversieel verklaard en gaat het voorstel snel in behandeling nemen.

Vragen?

Neem voor vragen over huurrecht contact op met Per van der Kooi, advocaat huurrecht en vastgoedrecht.