Er zijn goede redenen een gesprek met een arts op te willen nemen. Zo onthouden patiënten vaak niet alle informatie uit een gesprek. Het is dan goed dit gesprek terug te luisteren, al dan niet met familie en/of andere zorgverleners. De vraag is: mag dit? Het antwoord is helder. Ja, een patiënt mag een gesprek met een arts opnemen. Een kanttekening daarbij is dat dit alleen is toegestaan voor privégebruik.

Het is niet toegestaan de geluidsopname openbaar te maken. Bijvoorbeeld via internet of social media. Hiervoor is wel toestemming van de arts nodig. Het openbaar maken van een opname zonder toestemming  van de arts, is een inbreuk op de privacy van de arts.

Indien een patiënt een geluidsopname wil maken tijdens een groepsconsult, gelden andere regels. Dan is het noodzakelijk toestemming te vragen van alle deelnemers. Weigert een deelnemer toestemming te geven, dan is het niet toegestaan geluidsopnamen te maken. Voor ouders van kinderen ouder dan 12 jaar geldt dat zij geluidsopnamen mogen maken, indien het kind ermee heeft ingestemd dat de ouder(s) aanwezig mag zijn tijdens het consult. Vanaf 12 jaar beslist een kind immers of een ouder aanwezig mag zijn tijdens een consult. Heeft hij of zij deze toestemming gegeven, dan mag de ouder een geluidsopname van het consult maken (zonder het kind hierover vooraf te informeren).

Hoe zit het nu met beeldopnamen? Mogen deze ook zonder toestemming van de arts worden gemaakt. Het antwoord is nee. Voor beeldopnamen gelden strengere regels. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u de arts voorafgaand inlicht. Elk opzettelijk filmen of fotograferen in woningen of niet-publieke plaatsen is immers op grond van artikel 139f Wetboek van Strafrecht verboden, tenzij dit vooraf duidelijk is aangekondigd.

Tot zover het maken van geluids- of beeldopnamen door een patiënt. In een volgende blog zal worden ingegaan op het maken van geluids- of beeldopnamen door een arts.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Partner & Advocaat IT, Privacy & Cybersecurity