De rechtbank Rotterdam oordeelt van niet. Grolsch stelt dat een inbreuk wordt gemaakt op haar merkrechten, omdat de merken teveel op elkaar lijken. Door de overeenkomsten tussen beide merken zouden consumenten de merken kunnen verwarren.

Het betreft deze merken:

Bron: https://www.boip.int/nl/merkenregister, Reg.nr: 1028420    Bron: https://www.boip.int/nl/merkenregister, Registratienummer: 1037132

 

Juridisch kader

Om te bepalen of sprake is van merkinbreuk moet worden beoordeeld of sprake is van gevaar voor verwarring. Van verwarring behoeft niet reeds te zijn gebleken, gevaar voor verwarring is voldoende. In dit kader is het van belang om te kijken naar de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenissen tussen de merken. Hoe sterker de gelijkenissen, hoe groter de kans op verwarringsgevaar. Verwarringsgevaar is onder andere aanwezig indien het publiek de betrokken merken met elkaar kan verwarren of wanneer het publiek zich kan vergissen in de herkomst van de betrokken producten. Van het bestaan van een dergelijk verband is bijvoorbeeld sprake als het jongere merk het oudere merk in gedachten oproept bij de gemiddelde consument[1].

De rechtbank oordeelt dat geen begripsmatige gelijkenis bestaat, nu beide merken bij (een substantieel deel van) het gemiddeld publiek niet een directe betekenis zullen oproepen. Daarnaast is de auditieve gelijkenis beperkt, aangezien de klemtoon van beide woorden op de tweede lettergreep ligt en deze zeer verschillend zijn. De visuele gelijkenissen zijn eveneens beperkt. De woorden zullen niet tot verwarring leiden door de verschillende lettercombinaties in de tweede lettergreep, aldus de rechtbank. Ook de beeldmerken van beide merken worden (te) verschillend geacht. Enkel de kleur van de woorden komt overeen. Verder wordt een ander soort lettertype en stijl gebruikt voor de vormgeving van de beeldmerken.

De rechtbank vindt dan ook dat de overeenkomsten te gering zijn om verwarringsgevaar vast te stellen of om te oordelen dat consumenten een verband kunnen leggen tussen de herkomst van beide merken.

Conclusie

Er wordt geen inbreuk gemaakt op het merk Kornuit door het merk Kordaat. Lidl mag haar bier dus in de schappen laten liggen. Aangezien in merkenzaken vaak veel waarde wordt gehecht aan een overeenstemmend begin van merken, biedt dit nog een aanknopingspunt voor Grolsch om in hoger beroep te gaan. Indien het zover komt, houd ik u uiteraard op de hoogte van de verdere afloop.

Volledige uitspraak lezen? Klik hier: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2019:1591&showbutton=true

[1] Het gaat om : “de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument”: HvJEU 27 november 2008, zaak C-252/07 (Intel/Intelmark), ECLI:EU:C:2008:655, punt 60.

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.