Bekijk de publicatie hier

Deze label C-verplichting vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei. Daarin (en in het Regeerakkoord 2017) is vastgelegd dat de CO 2-uitstoot in Nederland in 2030 met 49% moet zijn teruggebracht.

De regeling geldt voor alle kantoren met een oppervlakte van tenminste 100 m2. Uitgezonderd zijn gebouwen waarin nevenfuncties (zoals vergaderzalen of bedrijfsrestaurant) meer dan de helft van het gebruiksoppervlak van het gebouw uitmaken, gebouwen die binnen twee jaar (na 1 januari 2023) worden gesloopt, getransformeerd of onteigend en monumenten.

Van gebouwen die op 1 januari 2023 niet aan de eisen voldoen, gaat de deur op slot. Daar wordt althans mee gedreigd, vermoedelijk zal eerst een waarschuwing worden gegeven en daarna een last onder dwangsom worden opgelegd.

In de Nota van Toelichting is aangegeven dat Nederland circa 67.500 kantoren telt. Na aftrek van overheidskantoren en uitgezonderde gebouwen blijven er daarvan circa 49.000 over. Daarvan voldoet ongeveer de helft aan de nieuwe regels. Dat betekent ook dat circa 42 miljoen m2 aan kantoormetrage nog niet aan de label C-verplichting voldoet. De installatie- en isolatiebranche gaat een drukke tijd tegemoet…

(Reden, misschien, om niet tot het laatste moment te wachten met het treffen van maatregelen, installateurs hebben straks wellicht onvoldoende gelegenheid om alle gebouwen tijdig aan te passen.)

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Per van der Kooi, Advocaat Vastgoed.