Koopovereenkomst B2B

Voor webshops die enkel B2B zaken doen, gelden niet de strikte specifieke regels die wel van toepassing zijn op webshops die zaken doen met consumenten. Op deze koop-op-afstand overeenkomsten zijn namelijk de algemene regels voor overeenkomsten uit boek 6 en boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Hierdoor hebben zakelijke klanten minder wettelijke rechten dan consumenten.

Consumenten uitsluiten

Als een webshop aan zowel consumenten als bedrijven levert, gelden voor deze webshop ook zowel de basisregels uit deze blog als uit de vorige blog. Uiteraard is het dan wel mogelijk om bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden onderscheid te maken tussen de voorwaarden die gelden voor consumenten en de voorwaarden die gelden voor bedrijven (hierna: zakelijke klanten). Een webshop die zich alleen richt op zakelijke klanten, kan consumenten uitsluiten door bepaalde velden zoals een ‘bedrijfsnaam’, ‘KvK-nummer’ en/of ‘btw-nummer’ op de betaalpagina verplicht te stellen. Wordt dit niet gedaan, dan kunnen dus zowel consumenten als zakelijke klanten bestellingen plaatsen en zijn beide soorten regels van kracht. De basisregels voor webshops die alleen producten leveren aan zakelijke klanten zullen hieronder nader worden uitgewerkt.

Informatieplichten

De verkoper heeft t.a.v. de zakelijke klant de volgende verplichtingen voor het verschaffen van informatie:

 1. Informatie over de identiteit van de verkoper

Op de website moet de volgende informatie over de verkoper op een makkelijk vindbare plek worden verschaft:

 • Volledige bedrijfsnaam (statutaire naam zoals vermeld in de oprichtingsakte) en handelsnaam;
 • Adresgegevens van het bedrijf (incl. vestigingsadres);
 • KvK-nummer;
 • Btw-nummer; en
 • Contactgegevens.
 1. Informatie gedurende het bestelproces

Gedurende het bestelproces moet voor de zakelijke klant duidelijk zijn:

 • Wat de zakelijke klant precies koopt (de kenmerken van het product);
 • Wat de prijs hiervan is (mag excl. btw zijn), wat de totaalprijs is, en hoe die moet worden betaald;
 • Hoe het product wordt geleverd, wat de levertijden zijn en wie de verzendkosten betaald; en
 • Welke algemene voorwaarden van toepassing zijn op de bestelling (welke op de juiste wijze ter hand moeten worden gesteld en gedurende het bestelproces moeten kunnen worden gelezen en opgeslagen).

Aan het einde van het bestelproces dient vervolgens een duidelijk overzicht van de bestelling te worden getoond, zodat de zakelijke klant kan controleren of alles knopt.

 1. Informatie na het doorlopen van het bestelproces

Als de zakelijke klant de bestelling heeft geplaatst, moet de verkoper aan de zakelijke klant de informatie nogmaals verstrekken. Dat kan bijvoorbeeld via een bevestigingse-mail, maar mag ook via een schriftelijke bestelbon die met de bestelling wordt meegeleverd.

Algemene voorwaarden

Qua leveringsregels, moet de verkoper het product binnen de afgesproken periode (of binnen 30 dagen als geen termijn is afgesproken) leveren. Wat er gaat gebeuren als hieraan niet wordt voldaan, kan in de algemene voorwaarden worden overeengekomen.

Het herroepingsrecht zoals consumenten dat hebben, hebben zakelijke klanten niet. Het is aan de verkoper om te bepalen of de zakelijke klant een herroepingsrecht heeft of niet, en wat de inhoud hiervan is. Daarnaast gelden de garantieregels, die gelden voor consumenten, niet voor zakelijke klanten. Het is van belang om over dit soort zaken goede afspraken te maken in de algemene voorwaarden.

Geoblocking

De regels inzake geoblocking gelden voor zowel webshops met enkel zakelijke klanten als voor webshops met consumenten (en zakelijke klanten). In hooflijnen, houden de regels inzake geoblocking in dat een webshophouder geen zakelijke klanten mag weigeren die zich buiten diens leveringsgebied bevinden, wanneer ze bereid zijn om de producten af te halen binnen het leveringsgebied waarop de webshop zich richt. Daarbij mag een webshophouder geen online interfaces blokkeren, een bezoeker niet automatisch doorverwijzen naar een andere site van zijn webshop en zakelijke klanten uit verschillende leveringsgebieden niet anders behandelen. Denk hierbij aan het vragen van andere prijzen of bieden van andere betaalmogelijkheden. Het is een webshophouder wel toegestaan om op verschillende websites verschillende prijzen, betaalmogelijkheden en leveringsgebieden te bieden. Echter welke prijs, betaalmogelijkheid of leveringsgebieden een zakelijke klant te zien krijgt mag niet worden bepaald aan de hand van iemands locatie of IP-adres. Daarbij mogen voor verschillende landen ook verschillende verzendkosten worden gerekend, en hoeft een webshophouder geen rekening te houden met eventuele producten die verboden zijn in landen die vallen buiten zijn leveringsgebied.

Inhoud van de blogreeks

Dit was de tweede blog van deze e-commerce blogreeks. In de volgende delen van deze blogreeks zal worden ingegaan op:

 

 • Basis privacyregels voor webshops
 • Nieuwe regels voor consumentenkoop vanaf 1 januari 2022

 

Wilt u meer weten over de regels die gelden rondom e-commerce? Neem dan gerust contact op.

Michelle Wijnant, Legal Counsel IT, Privacy & Cybersecurity