Dit heeft twee doelen: i) transparantie over duurzaamheidsbeleid en ii) aanscherping van zorgvuldigheidsverplichtingen van ondernemingen. Meer transparantie over de duurzaamheid van ondernemingen wordt bereikt door rapportageverplichtingen die vanaf (het boekjaar) 2024 gaan gelden. Voor (beursgenoteerde) middelgrote en kleine ondernemingen zullen de verplichtingen op een later moment in werking treden.

Op 5 januari 2023 is de richtlijn duurzaamheidsrapportering (ook bekend als de Corporate Sustainability Reporting Directive (“CSRD”) in werking getreden. Het doel van de richtlijn is om duurzaamheidsverslaggeving door ondernemingen te verbeteren. Het idee daarachter is dat dit bewustzijn in de hand werkt, investeerders meer informatie geeft om in duurzame ondernemingen te investeren en daardoor ondernemers zal aanmoedigen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Op grond van de richtlijn moeten ondernemingen rapporteren over de effecten van de onderneming op duurzaamheid en de invloed van duurzaamheidsvraagstukken op de onderneming. Daarvoor moet het bestuursverslag onder andere de volgende informatie bevatten:

  • Een beschrijving van het bedrijfsmodel en strategie van de onderneming ten aanzien van duurzaamheidsrisico’s;
  • Doelstellingen op het gebied van duurzaamheid;
  • De rol van bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen met betrekking tot duurzaamheidskwesties;
  • Beschrijving van het duurzaamheidsbeleid;
  • Beschrijving van de voornaamste risico’s met betrekking tot duurzaamheid en hoe de onderneming daarmee omgaat;

Voor beursgenoteerde bedrijven met meer dan 500 werknemers is de duurzaamheidsrapportage vanaf 2024 verplicht. Vanaf 2025 moeten ook grote bedrijven zich hieraan houden. Grote bedrijven worden gedefinieerd als bedrijven die meer dan 250 medewerkers hebben, meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar of meer dan 20 miljoen euro op de balans. Voor (beursgenoteerde) MKB-bedrijven zullen deze verplichtingen vanaf 2026 gaan gelden.

Ook ondernemingen die zelf (nog) niet verplicht zijn een duurzaamheidsrapportage op te stellen, moeten rekening houden met deze verplichtingen. Als zij producten of diensten leveren aan grote bedrijven die wel verplicht zijn een duurzaamheidsrapportage op te stellen, dan kunnen zij ook met vragen worden geconfronteerd over de duurzaamheid van hun bedrijf, producten en diensten.

Meer vragen over de duurzaamheidsrapportage? Neem dan contact op met Sonja Geldermans.