Deze voorziening mag in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

De bedoeling van het Besluit is het voorkomen van samenloop tussen:

(i) een vergoeding of voorziening die is afgesproken onder het recht vóór de WWZ, en

(ii) de aanspraak op een transitievergoeding dóór de WWZ.

Met een voorziening wordt bedoeld collectieve afspraken, met een vakbond gemaakt en vastgelegd in een cao of een Sociaal Plan.

Met een voorziening wordt bedoeld collectieve afspraken, met een vakbond gemaakt en vastgelegd in een cao of een Sociaal Plan. In het geval waarover de kantonrechter Den Haag moest oordelen, gaat het om een werknemer die in dienst is van de gemeente Den Haag op basis van de WIW (Wet Inschakeling Werkzoekenden). Om WIW-dienstbetrekkingen af te bouwen, is een Sociaal Plan opgesteld, waarin een zogenoemde doorwerkregeling is opgenomen. De gemeente Den Haag heeft de arbeidsovereenkomst met werknemer opgezegd tegen 1 oktober 2016. Doordat werknemer langer dan 24 maanden in dienst is geweest, meent hij aanspraak te maken op een transitievergoeding. De kantonrechter wijst dit af.

Volgens de kantonrechter heeft de doorwerkregeling werknemer meerdere voordelen opgeleverd. Aangezien werknemer een WIW-arbeidsovereenkomst had, overtrof zijn salaris de waarde van de arbeid die hij leverde. Daarnaast heeft de regeling het voor werknemer mogelijk gemaakt een aantal jaren langer in dienst te blijven van de gemeente. In plaats van 1 juli 2012, eindigde zijn arbeidsovereenkomst op 1 oktober 2016. Hierdoor heeft hij die jaren geen aanspraak hoeven maken op de WW en heeft hij meer pensioen opgebouwd. Dat werknemer daadwerkelijk arbeid heeft moeten verrichten, doet er niet aan af dat hij voordeel heeft genoten dankzij de doorwerkregeling.

De kantonrechter oordeelt dat de doorwerkregeling aldus is aan te merken als een ‘voorziening’. De waarde van de regeling mag in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Werknemer krijgt geen transitievergoeding. Het Besluit overgangsrecht transitievergoeding lijkt niet een grote rol te spelen in de dagelijkse arbeidsrechtpraktijk. Aangezien het overgangsrecht is, zal het ook nog eens een steeds kleinere rol gaan spelen. Maar toch, als het Besluit wèl van toepassing is, dan kan het veel geld schelen!

Vragen?

Heeft u vragen over de doorwerkregeling, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.