De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst van de ambtenaar ontbonden vanwege disfunctioneren. Het achterblijvende functioneren van de ambtenaar is niet enkel intern, maar ook extern geconstateerd door een samenwerkingspartner, met grote gevolgen voor de universiteit. Na een kortstondige verbetering in het functioneren werden opnieuw klachten van studenten over de ambtenaar ontvangen en werd het functioneren van de ambtenaar wederom onvoldoende beoordeeld.

Ondanks herhaaldelijke onvoldoende beoordeling van het functioneren, het doorlopen van een coachingstraject én het doorlopen van een verbetertraject, bleef het functioneren onder de maat.

Een ander arbeidsrechtelijk belangrijk onderdeel van de zaak is het opzegverbod wegens ziekte. Ondanks dat ter discussie stond of überhaupt sprake was van ziekte, oordeelde de kantonrechter dat die eventuele ziekte niet aan ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de weg stond. De zaak zag niet op de eventuele ziekte maar enkel op het disfunctioneren van de ambtenaar.

De kantonrechter heeft het dossier als voldoende beoordeeld. De Universiteit Leiden heeft voldoende geïnvesteerd en de ambtenaar voldoende ruimte gegeven om het functioneren te verbeteren. Het disfunctioneren is komen vast te staan.

 

Tips bij disfunctioneren

Voorop staat dat de werkgever beoordelingsvrijheid heeft ten aanzien van het functioneren. Maar wat ook in deze zaak weer belangrijk is gebleken, is dat de werkgever een compleet dossier dient te hebben om het disfunctioneren aan te tonen. Het disfunctioneren moet met de werknemer worden besproken. Voldoende duidelijk moet zijn waar het functioneren aan schort en waarin verbetering van de werknemer wordt verwacht. De werknemer heeft recht op een eerlijke kans, waarbij de werkgever er zo veel als mogelijk aan moet doen om de werknemer in de gelegenheid te stellen het functioneren te verbeteren. De omstandigheden en de inhoud van de functie zijn daarin erg relevant.

Ook mag het disfunctioneren niet het gevolg zijn van onvoldoende aandacht van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden.

Onder de eerlijke kans voor de werknemer valt doorgaans ook een gedegen en serieus verbetertraject. Net zoals in deze zaak, kan het aanbieden van coaching of begeleiding van de werkgever worden gevraagd.

De aanwezigheid van het dossier over het disfunctioneren zal door de werkgever moeten worden aangetoond. In de praktijk blijkt dit nogal eens niet altijd mogelijk, omdat het aanleggen van een dossier niet altijd gebeurt. Oorzaak hiervan kan zijn dat werkgevers of leidinggevenden dit besef niet altijd hebben of dit als zeer onplezierig ervaren vanuit menselijk oogpunt. Toch is het opbouwen van een dossier nog altijd even noodzakelijk.

 

Vragen?

Heeft u vragen over begeleiding van een werknemer in geval van disfunctioneren of wilt u hierover praktische tips voor in de praktijk? Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op!

 

Team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen