Technische test als discriminerend ervaren

De inschrijvers is meegedeeld dat verder onderhandeld zal worden met de inschrijvers die voldeden aan de technische test. Het Oostenrijkse Glock behoorde niet tot deze groep en maakte een kort geding aanhangig. Volgens Glock waren de specificaties discriminerend. Als gevolg hiervan maakte zij geen kans om de opdracht te winnen.

 

Gelijkheid tussen inschrijvers

Het gelijkheidsbeginsel is één van de rode draden in het aanbestedingsrecht. Een aanbestedende dienst mag een bestek niet naar een inschrijver ‘toeschrijven’. Hierbij kan gedacht worden aan de situatie dat de specificaties op een zodanige wijze zijn geformuleerd, dat de ene leverancier boven de andere wordt bevoordeeld. De technische specificaties moeten zo geformuleerd zijn dat zij inschrijvers gelijke toegang bieden. De specificaties mogen dus niet verwijzen naar een bepaald fabricaat of merk. Uitzondering is de situatie dat een begrijpelijke omschrijving niet mogelijk is zonder het noemen van een merknaam. In een dergelijk geval dient de aanbestedende dienst aan te geven dat zij genoegen neemt met een gelijkwaardig alternatief.

Conclusie

Een van de eisen die Glock als discriminerend ervoer, was de eis dat de trekker niet uit verschillende onderdelen mag bestaan. De Nederlandse politie gaf aan dat zij deze eis stelt omdat haar schutters gewend zijn aan het hanteren van een vuurwapen met een trekker die bestaat uit één onderdeel. De rechter billijkte deze toelichting en oordeelde dat Glock niet aannemelijk heeft gemaakt dat de specificaties discriminerend waren. Zij is om die reden niet toegelaten tot de onderhandelingen die momenteel plaatsvinden.

Vragen?

Heeft u vragen op het terrein van aanbestedingsrecht, neemt u dan contact op met  Per van der Kooi, advocaat bouwrecht en aanbestedingsrecht en Menno de Wijs, juridisch medewerker