De digitale samenleving vraagt meer van ons

Van Huffelen liet eerder al blijken dat ze het belang van veiligheid – een van de aspecten die een informatieprofessional in het oog moet houden – begrijpt. Tijdens een debat sprak de staatssecretaris over een digitale identiteit die net zo veilig moet zijn als de huidige identiteitsmiddelen en dat de burger zelf controle moet hebben over de digitale identiteit.

“De digitale samenleving vraagt meer van ons”, zegt duo-voorzitter KNVI Paul Baak. “De lat moet hoger komen te liggen. Goede informatievoorziening is onmisbaar bij dit proces en vormt de basis voor meer begrip, kennis en kunde in de digitale domeinen. Daar is de KNVI volop mee bezig”.

Tijdens het gesprek ontving de staatsecretaris het boek ‘Multidisciplinaire aspecten van digital security’, het meest recente boek in deze serie, uitgegeven door KNVI. Het boek bevat publicaties over digitale veiligheid van diverse auteurs in binnen- en buitenland. Paul Baak, Klaas Brongers (Raad van Advies KNVI), Frits Bussemaker (KNVI fellow) en Natascha van Duuren, een van de redacteuren en eveneens KNVI fellow, overhandigden het boek. Het boek is het vijfde deel in een unieke reeks rond digitale fenomenen gericht op bestuurder, professional en politicus. Dit deel over digital security verscheen in vervolg op de onderwerpen digitaal recht voor IT-professionals, blockchain, artificial intelligence en COVID-19 apps.

Het vergroten van digitale weerbaarheid vereist een multidisciplinaire benaderingswijze. In totaal 39 auteurs uit en binnen- en buitenland bieden inzichten in de brede aspecten van de beveiliging van digitalisering en de status quo daarvan, waardoor meer geavanceerde bewustwording en kennisvergroting wordt geboden voor de doelgroep. Digital security gaat met recht iedereen aan en is een maatschappelijke plicht, aldus de hoofdredactie.

Bron: KNVI