Ontvangen coronasteun

Zo is het voorbeeld bekend van iemand die zijn coronasteun gebruikte voor de aanschaf van Pokémonkaarten… Wat kan een schuldeiser doen als een ondernemer de coronasteun niet heeft gebruikt om zijn kosten en schulden te betalen, maar dit aan hele andere zaken heeft besteed?

De overheid heeft verschillende vormen van coronasteun uitgekeerd. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als doel dat ondernemers hun vaste lasten, zoals huur en gas, licht en elektra kunnen blijven betalen. Of de coronasteun daar ook daadwerkelijk aan wordt besteed, wordt maar beperkt gecontroleerd. Een ondernemer kan dus zomaar een mooi zwembad in zijn achtertuin aanleggen van de ontvangen TVL.

Voor een schuldeiser wordt dit vooral een probleem als het bedrijf zijn kosten en schulden niet meer betaald of kan betalen. Als het bedrijf zelfs failliet gaat, bestaat het risico dat schuldeisers met lege handen achterblijven ondanks de door de overheid uitbetaalde coronasteun.

Toch zijn de schuldeisers in een dergelijke situatie niet geheel onbeschermd. Als een bedrijf failliet gaat zal een curator worden aangesteld. Een standaardtaak van de curator is het onderzoek naar de administratie en boeken. Als daaruit blijkt dat de ontvangen coronasteun op onjuiste wijze is besteed, zal de curator daar actie op kunnen ondernemen en het geld proberen terug te halen, desnoods door de ondernemer in privé aansprakelijk te stellen. Ook de schuldeiser zelf kan actie ondernemen en de ondernemer in privé aansprakelijk te houden wanneer een bedrijf haar schulden niet betaald.

Over het algemeen zal een ondernemer niet snel in privé aansprakelijk gesteld kunnen worden, maar is uitsluitend de het bedrijf, de B.V. of N.V., voor de schulden aansprakelijk. Privé-aansprakelijkheid is mogelijk indien een ondernemer verplichtingen aangaat waarvan hij weet dat het bedrijf daar niet aan kan voldoen. Ook wanneer de ondernemer bewerkstelligt of toelaat dat het bedrijf haar verplichtingen niet nakomt – bijvoorbeeld door de coronasteun anders te besteden dan waarvoor het bedoeld is – zou hij daarvoor aansprakelijk kunnen worden gehouden.

Wanneer een ondernemer dus de voorkeur geeft de ontvangen coronasteun te besteden aan een mooi zwembad in plaats van het betalen van de schuldeisers van zijn bedrijf loopt hij het risico om alsnog in privé aansprakelijk te worden gehouden.

Vragen?

Heeft u vragen over bestuurdersaansprakelijkheid? Neem dan contact op met Sonja Geldermans, advocaat Ondernemingsrecht.