Voor meer informatie over de uitkomst van de rechtszaak, kunt u op deze link klikken.

Interessant om op te merken is dat de kantonrechter aangeeft dat het huidige arbeidsrecht niet aansluit bij de arbeidsverhoudingen die voortkomen uit de (relatief) nieuwe platformeconomie. Wij pleiten al een langere tijd voor de invoering van een zogenoemde ‘tussencategorie’, zoals ze die in Engeland kennen. Een Nederlandse variant van ‘the worker’ zou bedrijven en werknemers/opdrachtnemer meer vrijheid geven om met elkaar te contracteren, met dien verstande dat wettelijk een aantal ‘basisrechten’ toekomen aan diegene die onder een Nederlandse tussencategorie werken. In verschillende wetsvoorstellen is het kabinet hier overigens al mee bezig, zo hebben we begrepen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation