Alliance

In dit manifest wordt het doel en principes uitgelegd van de Agile-methode. Deze groep van ontwikkelaars heeft zich inmiddels verenigd in de Agile Alliance. De missie van de Agile Alliance is als volgt:

• individuele personen boven processen en programma’s
• werkende software boven begrijpelijke documentatie
• samenwerking met de opdrachtgever boven contractonderhandelingen
• inspelen op veranderingen boven het volgen van een plan.

ontwikkelingstraject

Een Agile-ontwikkelingstraject begint met het maken van user stories. Dit is een simpele manier om precies te weten te komen wat een opdrachtgever nu precies ontwikkeld zou hebben en wat de waarde daarvan is. De user stories bestaan doorgaans uit één zin. Een volgende stap is het omzetten van de user stories in de meest belangrijke wensen van de opdrachtgever. De wensen van de opdrachtgever worden hierbij omgezet naar functionele eisen (requirements). De user stories worden samengevat en opgesteld in één lijst (de product backlog). Deze backlog kan wijzigen gedurende het project, het is slechts een vertrekpunt. Nadat de product backlog is opgesteld, kunnen de belangrijkste waarden eruit worden gehaald en worden opgesteld in een release backlog. Naar aanleiding van de release backlog kan een schatting worden gemaakt hoeveel interaties nodig zijn om het eindproduct op te leveren.

Agile-contracten opstellen

De traditionele ontwikkelovereenkomst is niet geschikt voor Agile-methode. Bij het opstellen van een Agile-contract dienen advocaten aandacht te besteden aan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen: de ‘definition of done’/acceptatie; hoe zijn de risico’s en aansprakelijkheid verdeeld?; hoe om te gaan met key personnel/tussentijdse wijzigingen van Key-personnel?; bij wie rusten de auteursrechten van het opgeleverde?; hoe om te gaan met fixed-fee/fixed-scope?, etc. “A lawyer writing a contract for an Agile-project… needs to grasp the key ideas before he can articulate an Agile contract”. Dit is een citaat uit het boek ‘Practises for scaling lean & Agile-developments’. Laat dit een wijze les zijn voor advocaten en juristen.

Vrage?

Heeft u vragen over Agile-contracten, neemt u dan contact op met, Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht