Is een dergelijke afspraak wel toegestaan?

Uitgangspunt is dat bedrijven mogen samenwerken. Er zijn echter grenzen. Bedrijven mogen geen afspraken maken die de concurrentie beperken. Doen zij dat wel, dan vormen zij een kartel. Kartelafspraken zijn streng verboden. Een van die verboden kartelafspraken is de afspraak om géén personeel van elkaar over te nemen. Dergelijke marktverdelingsafspraken beperken immers de mogelijkheden voor ondernemingen om met elkaar te concurreren door arbeid tegen bepaalde voorwaarden aan te trekken.

Hoe zit het dan met afspraken tussen (IT-)leveranciers en afnemers? Ook in deze contracten is vaak een verbod opgenomen om elkaars personeel niet in dienst te nemen. Is dit dan wel toegestaan? Het antwoord is helder. Ook dit is niet toegestaan. Vanuit het mededingingsrecht gezien zijn ondernemingen die concurreren om arbeid doordat zij dezelfde werknemers willen aantrekken of zzp’ers willen inhuren, op die arbeidsmarkt concurrenten van elkaar, ongeacht of zij aan hun afnemers met elkaar concurrerende producten of diensten leveren. Dit is ook logisch. IT-leveranciers en (interne) IT-afdelingen van bedrijven en organisaties concurreren immers om dezelfde IT-ers.

Uitgangspunt is dus dat werknemers de vrijheid hebben om te werken bij wie ze willen en dat het werkgevers niet is toegestaan afspraken te maken die de concurrentie op de arbeidsmarkt beperken. Slechts onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan arbeidsmarktafspraken te maken. Bijvoorbeeld indien deze voorwaarden noodzakelijk zijn voor een fusie, overname of joint venture. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om af te spreken dat de verkoper gedurende een beperkte periode geen personeel mag werven bij de koper om de waarde van de over te nemen onderneming te beschermen. Dergelijke afspraken worden ook wel “nevenrestricties” genoemd.

De ACM geeft op haar website aan dat zij het afgelopen jaar meerdere signalen heeft ontvangen over mogelijke verboden afspraken op de arbeidsmarkt. ACM waarschuwt werkgevers dan ook: “Afspraken over níet in dienst nemen elkaars personeel zijn verboden”. De ACM is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Mededingingswet. Iemand die vermoedt dat er toch verboden afspraken gemaakt worden, kan dit (anoniem) melden bij de ACM. Vervolgens kan de ACM kan bij een overtreding een boete opleggen. Werkgevers, opgelet dus!

Vragen?

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met Natascha van Duuren, partner en advocaat IT, IE & Privacy.