Belangrijke factoren

Gebleken is dat de volgende factoren een belangrijke rol spelen: het op de hoogte zijn van informatie en oplossingen vanuit de achterban, het creëren van acceptatie van managementbeslissingen bij de achterban en het blokkeren van managementsgedrag dat niet in het belang van de onderneming is. Als de leden van de ondernemingsraad over de juiste kenmerken beschikken, dan kunnen zij met deze factoren bijdragen aan een positief economisch resultaat, zoals de winst van de onderneming.

Mogelijkheid tot realisatie & advies van ons

Daarnaast biedt volgens de heer Wigboldus de Wet op de Ondernemingsraden voldoende mogelijkheden om deze positieve economische effecten te kunnen realiseren. Het gaat erom dat partijen, de ondernemer en de leden van de ondernemingsraad, optimaal gebruik maken van elkaar en hun mogelijkheden. Met ons WOR-team, gespecialiseerd in de Wet Op de Ondernemingsraden en medezeggenschapsrecht, adviseren wij u daarbij graag!

Vragen?

Heeft u vragen over de Ondernemingsraad, neemt u dan contact op met ons team  Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.