Niet stilzwijgend verlengen

Contracten mogen na de invoering van de wet niet stilzwijgend worden verlengd, ook niet voor de duur van een jaar, tenzij de consument gedurende de verlenging kan opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn van een jaar. De wet zal overigens niet alleen gevolgen hebben voor contracten met consumenten. Ook contracten met zelfstandigen en kleine ondernemingen kunnen een beroep doen op de reflexwerking van deze wet. Het is voor ondernemingen die producten of diensten aanbieden op basis van een abonnement van belang de gevolgen van deze wet snel in kaart te brengen. Er is immers niet voorzien in een overgangsregeling. Dit betekent dat ook reeds afgesloten contracten zullen gaan vallen onder deze wet. Graag adviseren wij over de eventuele toepasselijkheid van deze wet op uw contracten en zijn wij u van dienst bij het aanpassen van uw algemene voorwaarden naar aanleiding van de regels die uit deze wet voortvloeien.

Vragen?

Heeft u vragen over contractverlenging, neemt u dan contact.