Exequatur geweigerd

E-Court wordt georganiseerd door een onafhankelijke stichting die ervaren juristen in dienst heeft. Er is dus ook geen sprake van een vaste rechtbank, de zittingslocatie wordt door deze online rechtbank bepaald. De uitspraak van e-Court heet een arbitraal vonnis. Voordat een arbitraal vonnis ten uitvoer kan worden gelegd, moet de rechtbank een verlof tot tenuitvoerlegging (exequatur) verstrekken. Afgelopen maand heeft zowel de Voorzieningenrechter te Almelo als de Voorzieningenrechter van Zutphen een verzoek tot exequaturverlening afgewezen. In beide kwesties was de gedaagde partij niet verschenen, zodat een verstekvonnis werd gewezen en de eisende partij in het gelijk werd gesteld. De beide Voorzieningenrechters hebben het exequatur geweigerd, omdat niet gebleken was dat verweerders in de gelegenheid waren gesteld verweer te voeren.

Hoor en wederhoor

Omdat ook bij e-Court hoor en wederhoor een fundamenteel procesrecht is, was de totstandkoming van beide verstekvonnissen in strijd met de openbare orde. In beide zaken moest de Voorzieningenrechter oordelen of, nu verweerders niet hadden gereageerd op het aanbod van eisers om het geschil door e-Court te laten beslechten, een overeenkomst tot arbitrage overeen was gekomen en e-Court derhalve bevoegd was. Beide Voorzieningenrechters oordeelden dat wanneer verweerder niet op een dergelijk aanbod heeft gereageerd, dit niet impliceert dat verweerder daarmee stilzwijgende arbitrage heeft aanvaard. Stilzitten is niet gelijk te stellen aan stilzwijgende aanvaarding, aldus beide rechters. In een dergelijk geval geldt dat het arbitrale vonnis in strijd met de openbare orde tot stand is gekomen zodat een verzoek tot exequaturverlening dient te worden afgewezen.

Vragen?

Heeft u vragen over E-court, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, advocaat IT, Privacy & Cybersecurity.