Wat is embedden?

Maar wat is “embedden” nou eigenlijk? De rechtbank Noord-Holland sprak in deze zaak over het begrip “insluiten”. Verder gaf de rechter de volgende omschrijving van het begrip “embedden”:

“Als men iets embedt van een andere website op de eigen website laat men aldus een stukje van die andere website zien op de eigen website zonder de content te verplaatsen.”

Om iets te “embedden” wordt een link gebruikt waardoor de inhoud van de andere website te zien is. Je hoeft dus niet eerst op die link te klikken, zoals wel het geval is bij een hyperlink. Dit betekent dat wanneer de inhoud op de website waarnaar gelinkt wordt (“de bronwebsite”) verandert, die verandering ook te zien is op de website waarop de link geplaatst is.

 

Inhoud van het geding

In deze zaak was in geschil of gedaagde inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van eiser. Gedaagde had op zijn site “Automotive Netwerk van Nederland” delen van een artikel (met de daarbij behorende foto) van de website van De Telegraaf gehaald en op zijn eigen website geplaatst. Eiser (een professioneel persbureau) is de maker van de foto op de website van De Telegraaf. Eiser stelt dat gedaagde inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van eiser.

Gedaagde beroept zich echter op een uitspraak van het Europees Hof van 13 februari 2014. In dit arrest heeft het Europees Hof bepaald dat onder andere in het geval van “embedden”, er in de zin van de Auteurswet niet gesproken kan worden van een mededeling aan een nieuw publiek. Volgens het Europees Hof is het “embedden” van een auteursrechtelijk beschermd werk daarom geen inbreuk op het auteursrecht van de maker van dat werk.

Gedaagde stelt dat hij het artikel en de foto één op één overgenomen heeft van de website van De Telegraaf. Hij heeft de voor hem beschikbare technische mogelijkheden gebruikt om het artikel van De Telegraaf en de daarbij behorende foto van eiser te kunnen “embedden”, aldus gedaagde.

Eiser stelt echter dat de manier waarop gedaagde de foto en het artikel heeft overgenomen, helemaal niet aangemerkt kan worden als “embedden”. Daarom heeft gedaagde volgens eiser inbreuk gemaakt op zijn auteursrecht.
De rechter is het met eiser eens. Omdat gedaagde de foto en tekst van de website van De Telegraaf heeft gedownload en vervolgens geüpload op zijn website, kan hier niet gesproken worden over “embedden”. Het verweer van gedaagde dat hij niet over de juiste technische middelen beschikte, doet hier niets aan af volgens de rechtbank.

Oudere rechtspraak

Gedurende de behandeling van deze zaak, is de rechter ook ingegaan op eerdere rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Hij haalt onder andere het Svensson-arrest en het Britt Dekker-arrest aan.

In het hierboven al eerder genoemde Svensson-arrest is bepaald dat “embedden” geen mededeling aan een nieuw publiek oplevert. Dit betekent dat door te “embedden” geen sprake is van een mededeling aan het publiek en er dus ook geen inbreuk op het auteursrecht wordt gemaakt.

In een eerdere blog heb ik het Britt Dekker-arrest al besproken.

 

Conclusie

Door te “embedden” op een website, maak je dus in principe geen inbreuk op een auteursrecht. Echter is het wel van belang dat het “embedden” op de juiste manier wordt gedaan. In het geval klakkeloos content van een website wordt geknipt en deze wordt geplakt op een eigen website, kan niet met succes een beroep worden gedaan op de “embedden-vrijstelling”. Ook is het belangrijk dat je niet naar een illegale bron “embedt”. Wanneer je namelijk illegale content “embedt”, kan dit wel als inbreuk op een auteursrecht worden aangemerkt.

 

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.