In het artikel ‘Komt aansprakelijkheid uit de lucht vallen?’ bespreekt Marijn Storm de ontwikkeling die de drone-regulering in Nederland heeft doorgemaakt en de verplichtingen waar zowel recreatieve als beroepsmatige gebruikers van drones zich aan dienen te houden. Vervolgens komen de verschillende vormen van schade aan bod welke met het gebruik drones gepaard kunnen worden. Het gebruik van drones kan bijvoorbeeld materiële schade met zich brengen, zoals de schade aan een vliegtuig door een botsing met een drone, maar ook immateriële schade, zoals de schending van andermans privacy door het gebruik van drones. Tot slot worden de (momenteel beperkte) verzekeringsmogelijkheden besproken, waarmee recreatieve en beroepsmatige gebruikers van drones zich kunnen verzekeren tegen de schade die het gebruik van drones kan veroorzaken. Geconcludeerd wordt dat er (nog) weinig aandacht is voor de regels die gelden voor het recreatieve of beroepsmatige gebruik van drones en dat er ook weinig aandacht is voor de mogelijkheden waarop dronegebruikers zich tegen door het dronegebruik veroorzaakte schade kunnen verzekeren. Met de overheidscampagne over het veilig gebruik van drones lijkt aan het eerste punt (een begin van) invulling te worden gegeven. Het is nu aan de verzekeraars om aandacht te genereren voor specifieke droneverzekeringen.

Vragen?

Heeft u vragen over het gebruik van drones, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.