Uitspraak

Voorwaarde is wel dat de belanghebbende daarop een beroep doet en stelt dat de termijnoverschrijding daarvan het gevolg is. Dit beginsel gaat niet op, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belanghebbende tijdig wist dat hij binnen een bepaalde termijn bezwaar moest maken dan wel beroep of hoger beroep moest instellen. Met deze uitspraak sluit de Afdeling zich aan bij de rechtspraak van de Hoge Raad, Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. [Link naar artikel RM?] (Bron: www.rechtspraak.nl, LJN: BT2131)

Vragen?

Heeft u vragen over over deze uitspraak, neemt u dan contact op met ons team vastgoed.