Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Bent u op de hoogte welke privacygevoelige informatie uw organisatie verzamelt of gebruikt? Weet u wat de schade kan zijn als privacygevoelige gegevens verloren gaan of in handen vallen van een cybercrimineel? Weet u wat de wettelijke verplichtingen zijn en wat u moet doen om deze na te leven, zoals het melden van datalekken?

 

Om aan de meldplicht datalekken te voldoen en vooruit te lopen op de invoering van Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 2018 in werking treedt, biedt De Clercq in samenwerking met UL de Compliance Check aan. Deze Compliance Check bestaat uit:

  • Juridische analyse van de verwerkte (persoons)gegevens;
  • Juridische analyse van de betrokken (sub)bewerkers;
  • Opstellen en afsluiten van (wettelijk verplichte) bewerkersovereenkomsten;
  • Opstellen van een protocol meldplicht datalekken en/of een beleid verwerking persoonsgegevens.

UL heeft als leider in de markt van Security & Privacy inzicht in en ruime kennis van informatiebeveiliging. Als neutrale partij kan UL concrete aanbevelingen doen om risico’s te verminderen. Klik hier voor meer informatie over UL’s Privacy Services.

De advocaten van De Clercq zijn expert op het gebied van de meldplicht datalekken. Als u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Natascha van Duuren (partner/advocaat IT, Privacy & Cybersecurity) of [email protected].