Zo bleek ook uit een recente uitspraak van de Rechtbank van Overijssel. Eiser in deze zaak was Siemens, de ontwikkelaar van een 3D-design programma genaamd Solid Edge. Gedaagde maakte gebruik van deze software zonder hiervoor een licentie te hebben. Siemens kwam hier achter en stapte naar de rechter. Daar eiste zij een schadevergoeding voor de inbreuk op haar auteursrecht. De rechter stelde in een tussenvonnis vast dat het bedrijf inderdaad inbreuk maakte op het auteursrecht van Siemens. Vervolgens resteerde de vraag welke schade het bedrijf diende te vergoeden ten gevolge van de inbreuk.

In Nederland is de primaire doelstelling van een schadevergoeding, compensatie van de geleden schade. Daarom moet de exacte hoogte van de schade worden vastgesteld.  Siemens gaf aan de volgende schadeposten te hebben: (1) misgelopen licentie-inkomsten, (2) algemene buitengerechtelijke kosten ter voorkoming en vervolging van de handel en gebruik in illegale versies van haar producten en (3) winstderving ten gevolge van de aantasting en uitholling van de exclusiviteit van haar auteursrechten en merken.

De misgelopen licentie-inkomsten

Bij het vaststellen van de misgelopen licentie-inkomsten speelden twee vragen mee.  De eerste vraag was of de marktconforme prijs betaald moest worden of dat, zoals Siemens stelde, de prijs gevolgd moest worden die Siemens zelf hanteert.  De tweede vraag ging over de omvang van het pakket. Op de computers was namelijk een premium versie de software aangetroffen, maar alleen het basispakket daarvan was geïnstalleerd. Moest het bedrijf betalen voor het deel waar ze feitelijk toegang tot verschaft hadden, enkel het basispakket, of het deel waar het bedrijf potentieel toegang tot had, het gehele premium pakket? De rechter besliste dat het bedrijf enkel het basispakket hoefde te vergoeden aangezien de ‘add-ons’ in het premium pakket niet waren geïnstalleerd en het daarom aannemelijk was dat deze ook niet waren aangeschaft indien zij de software op een legale wijze hadden verkregen. Daarnaast oordeelde de rechter dat een marktconforme prijs moest worden vergoed en niet de prijs die Siemens hanteerde. Dit omdat het volgens de rechter niet ongewoon is dat een bedrijf op het internet ‘googelt’ naar de best beschikbare deal.

Double Damage

Een aantal jaar geleden werd in een vergelijkbare zaak het ‘double damages’ principe toegepast. Het verdubbelen van de schadevergoeding. Een principe, overgenomen uit het Amerikaans recht, die als sanctie voor de overtreder moet gelden. Hoewel dit principe in een eerdere zaak werd toegekend, werd het in deze opzij geschoven. De rechter oordeelde dat het beginsel van volledige schadevergoeding aan het Nederlandse schadevergoedingsrecht ten grondslag ligt. Het principe van ‘double damages’ hoort hier volgens de rechter niet in thuis.

Prijskaartje van illegaal software gebruik

Deze zaak toont aan wat het prijskaartje van illegaal software gebruik kan zijn. Uiteindelijk moest gedaagde een marktconforme prijs voor de licentie betalen, vermeerderd met de buitenrechtelijke kosten van opsporing en vervolging.  In totaal een bedrag van € 5000, –. Daarnaast werd gedaagde veroordeeld tot vergoeding van de proceskosten ter hoogte van € 15.000,– en moest uiteraard de software verwijderen. Saillant detail is overigens dat gedaagde eerder had aangeboden een schadevergoeding van € 29.000,– te betalen. Siemens zou daar beter mee af zijn geweest…

Vragen?

Heeft u vragen over illegaal software gebruik, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht