Hoge raad

Soms echter vergeet een bestuursorgaan onder zijn besluit een dergelijke rechtsmiddelenclausule te plaatsen. Dit leidt er met regelmaat toe dat een burger de termijn overschrijdt waarbinnen hij tegen het besluit in bezwaar of beroep diende te gaan. Een te laat ingesteld bezwaar of beroep leidt in beginsel tot niet-ontvankelijkheid daarvan, waardoor de burger met lege handen komt te staan. Voor de Hoge Raad in belastingzaken was het ontbreken van een rechtsmiddelenverwijzing al voldoende reden om in beginsel van verschoonbaarheid van een termijnoverschrijding uit te gaan. Voor de andere bestuursrechters, waaronder de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep,  was dat anders. Alleen het ontbreken van de rechtsmiddelenclausule was volgens hen meestal onvoldoende om een termijnoverschrijding verschoonbaar te achten. Er moesten daarvoor bijkomende omstandigheden zijn. Op 6 juli 2011 is de Centrale Raad van Beroep echter expliciet omgegaan. Zij volgt vanaf nu ook de lijn van de Hoge Raad. Interessant wordt of ook de andere bestuursrechters zijn voorbeeld zullen volgen.

Vragen?

Heeft u vragen over termijnoverschrijding, neemt u dan contact op met ons team vastgoed.