In deze uitspraak is de vordering tot afgifte van de NAW-gegevens van vier ‘valse’ recensenten toegewezen, en is de rechtbank zelfs nog een stapje verder gegaan door ook de IP-adressen onder de toewijzing van de vordering te scharen.

De casus was als volgt; Een van de services die Google naast zijn welbekende zoekmachine biedt is Google Maps, waarbinnen de dienst Google-recensie wordt aangeboden. Internetbezoekers kunnen met behulp van deze dienst een recensie schrijven over locaties die zij hebben bezocht. Eiser, een kinderdagverblijf, was reeds vier keer onderwerp van zeer negatieve recensies via deze dienst en concludeerde na een zelfstandig onderzoek dat deze vals waren. De teksten van de recensies waren gekopieerd van andere websites (met een ander kinderdagverblijf als onderwerp), de foto’s waren afkomstig van andere websites en behoorde toe aan andere personen en de namen van de zogenoemde klanten waren bij het kinderdagverblijf niet bekend.

Het kinderdagverblijf ondervond veel nadeel van de negatieve recensies, onder andere met betrekking tot nieuwe klandizie, en verzocht Google de negatieve, en tevens valse, recensies te verwijderen. Google voldeed niet aan dit verzoek, waartoe het kinderdagverblijf een kort geding aanspande met als belangrijkste vorderingen afgifte van de NAW-gegevens, inclusief IP-adressen en verwijdering van de recensies op grond van het onrechtmatige karakter ervan.
Google verweerde zich in deze procedure onder andere met de stelling: “In dit geval zijn de recensies niet evident onrechtmatig in bovenbedoelde zin. Dat gebruikt wordt gemaakt van pseudoniemen of van portretfoto’s van derden is hiervoor niet voldoende. Recensies mogen stevig worden aangezet en in een recensie mag ook enigszins worden overdreven. Dat een recensie is gekopieerd wil nog niet zeggen dat de ervaring niet echt is.”

De voorzieningenrechter maakte korte metten met dit standpunt en wees de vordering van het kinderdagverblijf op grond van het evident onrechtmatige karakter van de recensies toe. Dit onrechtmatige karakter was erin gelegen dat het aannemelijk was dat het kinderdagverblijf schade leed als gevolg van de onrechtmatige recensies en dat zij de mogelijkheid moest hebben hier tegenop te kunnen treden. De rechtbank oordeelde dan ook dat het kinderdagverblijf een reëel belang had bij verwijdering van de recensies en het verkrijgen van de NAW-gegevens en er ter verkrijging hiervan geen minder ingrijpende mogelijkheden bestonden. Daarnaast viel de belangenafweging in dit geval positief voor het kinderdagverblijf uit, doordat de recensies dusdanig onrechtmatig waren dat haar belangen tot het
achterhalen van de NAW-gegevens in deze zwaarder wogen dan de vrijheid van meningsuiting om evident valse recensies te kunnen plaatsen.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat & partner IT, Privacy & Cybersecurity.