De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) oordeelt op 20 januari 2016 in hoger beroep dat de vergunningen inderdaad in strijd met het detailhandelsbeleid zijn verleend. De ABRvS bevestigt hiermee de uitspraak van de rechtbank Den Haag die ook al tot dit oordeel kwam.

Doorslaggevend hierbij was dat de gemeente Leiderdorp zich via haar gemeentelijk beleid afhankelijk van het regionale detailhandelsbeleid van Holland Rijnland had gemaakt. Holland Rijnland heeft uiteindelijk geen toestemming gegeven aan de realisering van een Action en Xenos, zodat Leiderdorp dit dient te respecteren. De ABRvS overweegt daarbij dat eveneens niet aan de aanvullende voorwaarde is voldaan dat aangetoond is dat er in het Winkelhof geen fysieke ruimte beschikbaar is voor de vestiging van Action en Xenos.

De verleende vergunningen zijn door deze uitspraak definitief vernietigd. De Action, die haar deuren al had geopend, is hiermee in strijd met het bestemmingsplan gevestigd. Bij een hernieuwde vergunningaanvraag zal een gemeentelijke beleidswijziging niet de oplossing zijn, nu de Provinciale detailhandelsregelgeving dan ook een rol gaan spelen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze casus, neemt u dan contact op met ons team Vastgoed.