Dit boek geeft klip en klaar antwoord op de vraag wanneer er nu precies sprake is van een adviesplichtig besluit, welke criteria van toepassing zijn en welke uitzonderingen er gelden. Daarnaast krijgt de lezer inzicht in het gehele traject van de adviesaanvraag door de bestuurder tot en met het definitieve besluit. Waar nodig wordt de tekst toegelicht met praktische voorbeeldbrieven en -adviezen. Het laatste deel van het boek gaat in op de juridische mogelijkheden die er zijn als OR en bestuurder er samen niet uitkomen. Tot slot is er een voorbeeldconvenant opgenomen, waar OR en bestuurder hun toekomstige samenwerking rond adviesplichtige besluiten kunnen vastleggen.

‘Adviesrecht’ is het eerste deel van de praktische reeks ‘Rechten van de OR’, gebaseerd op de juridische praktijk ervaren medezeggenschapsadvocaten van De Clercq advocaten en Notarissen.

De praktijkreeks ‘Rechten van de OR’ is een coproductie van De Clercq Advocaten Notarissen en Performa Uitgeverij. In 2016 zullen de delen ‘Instemmingsrecht’ en ‘Informatie- en initiatiefrecht’ verschijnen. In 2017 verschijnen tot slot ‘Medezeggenschapsstructuur’ en ‘Faciliteiten & budget’.

Bestellen kan via De Clercq Advocaten Notarissen door op deze link te drukken

Prijs: € 12,50 excl btw

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation.