biglight

Gelet op de eenvoudige aard van de lampen verweert Spinlight zich daarom met het standpunt dat aan Biglight geen auteursrecht toekomt met betrekking tot de lampenkappen, aangezien “de lampenkappen zeer gebruikelijke vormen betreffen die ontleend zijn aan de geometrie en die door verschillende lampenmakers worden gefabriceerd en verkocht.”Ook de grafische weergaven van de betreffende lampenkappen zijn volgens haar om dezelfde reden geen auteursrechtelijk beschermde werken.

Voordat de Voorzieningenrechter op dit verweer ingaat, benoemt hij allereerst het criterium waaraan moet worden voldaan om van een auteursrechtelijk beschermd werk te kunnen spreken:

“Van een auteursrecht op de renderings en de lampenkappen kan alleen dan sprake zijn indien deze kunnen worden aangemerkt als een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.1Hiervoor is vereist dat de uiterlijke vormgeving het resultaat is van creatieve keuzes. Hierbij mag het niet gaan om banale of triviale elementen en de keuzes van de maker mogen niet louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze.”

 

De Voorzieningenrechter opent hiermee de weg voor een inhoudelijke toetsing van de werken van eiser (Biglight) aan het auteursrechtelijk criterium, maar komt hier echter niet aan toe. De rechtbank oordeelt namelijk dat het op de weg van gedaagde had gelegen om de markt voor vergelijkbare lampen nader in kaart te brengen (het zogenaamde “vormgevingserfgoed”). Aan de hand hiervan had Spinlight dan kunnen aantonen dat de lampen van Biglight het aan enige creativiteit ontbrak. Spinlight had dan wellicht aannemelijk kunnen maken dat verschillende andere partijen óók dezelfde lampen verkopen en zelfstandig tot hetzelfde ontwerp zijn gekomen. Nu gedaagde dit bewijs niet geleverd heeft, gaat de Voorzieningenrechter er vanuit dat er gewoon auteursrecht rust op de lampen van Biglight. Gelet op de gelijkenissen tussen de verschillende lampen oordeelt de Voorzieningenrechter vervolgens ook dat er sprake is van auteursrechtinbreuk.

 

De Voorzieningenrechter wijst gedaagde er in dit verband nog maar eens fijntjes op waar de taak van de rechter ophoudt: “Ofschoon de lampenkappen en renderings op het eerste gezicht niet bijster creatief overkomen, gaat het de taak van de rechter te buiten om bijvoorbeeld via internet vormgevingserfgoed te verzamelen.” Licht uit voor Spinlight.

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.