We schreven al meerdere malen op deze blog over het aansprakelijkheidsvraagstuk bij ongelukken met zelfrijdende auto’s. Op grond van de huidige wetgeving en jurisprudentie zijn de fabrikanten van zelfrijdende auto’s in beginsel aansprakelijk voor ongelukken veroorzaakt door een fout in de auto of de bijbehorende software. Tot op heden leken de autofabrikanten deze verantwoordelijkheid – om begrijpelijke redenen – van de hand te wijzen. De aankondiging van Google, Volvo en Mercedes lijkt hier dus verandering in te brengen.

Hoewel een interessante ontwikkeling, verandert er weinig aan de huidige situatie. Autofabrikanten zijn immers net als ieder ander bedrijf onderworpen aan de wetgeving. Als de wet (lees: een rechter) bepaalt dat een fabrikant aansprakelijk is, is het uiteraard weinig relevant of de autofabrikant zich al dan niet in dit oordeel kan vinden.

Bovendien geven de autofabrikanten aan alleen aansprakelijkheid op zich te nemen als ‘de fout’ (aantoonbaar) bij hen ligt. Dit betekent zeer waarschijnlijk dat autofabrikanten zoveel als mogelijk zullen ontkennen dat zij een fout hebben gemaakt. Hiermee zijn we dus weer ‘terug bij af’. voor al de gevallen waarin er meerdere oorzaken bestaan, of de oorzaak simpelweg niet helder is, blijft het dus de vraag wie op welke grond aansprakelijk is.

Kortom, de toezegging van de fabrikanten is marketingtechnisch misschien een goede zet, maar juridisch gezien lost het weinig of geen problemen op.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat & partner IT, Privacy & Cybersecurity.