In februari dit jaar plaatste iemand via een ‘nep-account’ intieme videobeelden van Chantal op Facebook. Bovendien zond deze persoon de videobeelden actief toe aan de vriendengroep van Chantal. Het bewuste filmpje was gemaakt door Chantals ex-vriend. Wie het filmpje online heeft geplaatst, is helaas onbekend. Haar ex-vriend ontkent en Facebook stelt niet (meer) te kunnen achterhalen wie de persoon was. De rechtbank Amsterdam oordeelde desondanks dat Facebook de gegevens van de dader moet achterhalen en aan Chantal moet verstrekken. Facebook blijft zich op het standpunt stellen dat dit onmogelijk is en heeft dan ook geen opvolging gegeven aan het vonnis van de rechtbank.

De rechtbank had in haar vonnis al rekening gehouden met de situatie waarin Facebook niet volledig meewerkt, of de gegevens om andere redenen niet boven water kan krijgen. In dit geval moet een externe deskundige benoemd worden, die onderzoek gaat verrichten naar de gegevens van de dader. Facebook en Chantal kunnen het echter niet eens worden over de vraag welke deskundige benoemd dient te worden. De rechter zal hierover op 6 november a.s. uitspraak doen.

Vragen?

Heeft u vragen na het lezen van dit artikel, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht