Wat is er aan de hand?

We kennen allemaal de feel-good-commercial met Giovanni van Bronckhorst in de hoofdrol: In een reclame-filmpje wordt een band gecreëerd tussen Giovanni van Bronckhorst en Diergaarde Blijdorp. Dit gebeurt door Giovanni van Bronckhorst in beeld te brengen als jeugdspeler (overigens gespeeld door zijn eigen zoon), waarbij hij een duidelijke voorliefde heeft voor een pluche olifant. Een kleine dertig jaar later duikt deze olifant weer op bij de inmiddels volwassen Giovanni van Bronckhorst. Een ontroerende hereniging volgt. Vervolgens blijkt aan het einde van het filmpje dat Diergaarde Blijdorp voor de rest van het voetbalseizoen 2012-2013 de shirtsponsor wordt van Feyenoord en dat dit mogelijk wordt gemaakt door ASR (de eigenlijke hoofd- en shirtsponsor). Tot zover een beschrijving van deze succesvolle marketingcampagne. Zoals zo vaak waar successen behaald worden, ontstaat er uiteindelijk echter een (financieel) geschil. Het geschil draait met name om de vraag in hoeverre ASR na afloop van de licentieperiode nog gerechtigd is de in haar bezit zijnde olifanten van de hand te doen alsmede om de olifant te (blijven) gebruiken ten behoeve van promotiedoeleinden.

Het juridisch kader

De IE-rechten met betrekking tot de olifant zijn eigendom van John Doe B.V. (hierna: “John Doe”). Deze partij beschikt onder andere over de volgende merken:

12

Tevens beschikt John Doe over (niet-geregistreerde) modelrechten en auteursrechten, onder andere op de ontworpen knuffel:

 

3
Partijen twisten onder andere over de vraag of ASR na afloop van de licentie-overeenkomst nog gerechtigd was om de resterende Olli knuffels (22.623 stuks) en t-shirts (19.306 stuks) van de hand te doen. Dit staat de rechtbank toe:

De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat ASR, zoals zij stelt, er geredelijk van uit mocht gaan dat zij de Olli producten ook na afloop van de Licentieovereenkomst kon blijven uitleveren. Zij had immers de licentievergoeding voor die producten reeds aan John Doe voldaan en het had naar voorlopig oordeel op de weg van John Doe in zo een geval gelegen om nadrukkelijk te bepalen dat de producten na afloop van die termijn toch niet meer uitgeleverd konden worden.”

Op basis hiervan mag ASR onder andere nieuwe klanten een Olli-knuffel blijven verstrekken en hiervoor ook reclame blijven maken. ASR dient hierbij echter wel de IE-rechten van John Doe te respecteren:

Het moet ASR immers duidelijk zijn geweest dat de exclusiviteit van haar gebruik op dat moment voorbij was en John Doe in beginsel Olli weer voor andere doeleinden moest kunnen inzetten. Al te opvallend promotioneel gebruik van Olli en daarmee samenhangende IE-rechten in verband met de verkoop respectievelijk levering van de resterende Olli-producten, is ASR redelijkerwijs niet toegestaan.”

Om in voetbaltermen te blijven zullen we dit maar een gelijkspel noemen. Wellicht volgt er nog een return-wedstrijd (een hoger beroep of bodemprocedure).

 

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.