Wijziging huurder

Uiteraard informeerde PLUS hierbij naar andere huurders met het oog op de te verwachten concurrentie. De verhuurder gaf aan dat er ook een huurovereenkomst was gesloten met een discount supermarkt, namelijk de Lidl. Beide supermarkten zijn echter geen concurrenten en daarom besloot PLUS de ruimte te gaan huren. Enige tijd later blijkt echter dat er geen Lidl supermarkt in het winkelcentrum wordt gevestigd, maar dat een directe concurrent van PLUS de ruimte heeft gehuurd. PLUS kan aantonen dat de verhuurder, op het moment dat zij de huurovereenkomst met PLUS sloot, al wist dat de Lidl mogelijk zou afhaken en dat de verhuurder al in onderhandeling was met andere supermarkten. Om deze redenen vordert PLUS wijziging van de huurovereenkomst, waaronder een verlaging van de huurprijs.

Oordeel

De rechtbank Dordrecht wees vorige week de vordering tot verlaging van de huurprijs toe. Zij overwoog dat, nu de verhuurder heeft nagelaten mede te delen dat mogelijk een directe concurrent de ruimte zou gaan huren, PLUS bij het tot stand komen van de huurovereenkomst heeft gedwaald. In een dergelijk geval is een lagere huurprijs gerechtvaardigd, aldus de rechter.

Vragen?

Heeft u vragen over , neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.