Tijdens de lezing is vooral ingegaan op de IE-aspecten (auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht en octrooirecht) en de diverse (product)aansprakelijkheidsissues.

Vragen?

Heeft u vragen over deze lezing, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.