De eerdere bepaling uit de ABU cao waarin eerst na 26 weken de inlenersbeloning moest worden betaald, is vervangen voor een nieuwe bepaling waaruit directe toepassing van de inlenersbeloning volgt. De ABU cao is algemeen verbindend verklaard, zodat dit ook voor de uitzendondernemingen geldt die niet zijn aangesloten bij de ABU, voor zover zij niet zijn aangesloten bij de NBBU. Overigens is een aantal groepen uitzendkrachten nog wel uitgezonderd van verplichte toepassing van de inlenersbeloning en geldt voor hen de zogenoemde ABU beloning. Dit betreft onder meer uitzendkrachten die werkzoekende zijn in het kader van de Participatiewet, vakantiewerkers, uitzendkrachten die van werk naar werk worden begeleid, maar ook de uitzendkrachten die een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd met de uitzendonderneming hebben (Fase C).

Vragen?

Heeft u vragen over de inlenersbeloning, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.