Forse besparingen

Minder ongelukken is uiteraard goed nieuws. Allereerst omdat vele levens gered kunnen worden, maar ook omdat veel geld bespaard kan worden. McKinsey & Company stelde in een van de week gepubliceerd onderzoek zelfs dat door de introductie van de zelfrijdende auto alleen al in de VS bijna 200 miljard dollar per jaar bespaard kan worden. Dit laatste is overigens niet voor iedereen goed nieuws. Onderzoek voorspelt namelijk dat de premies voor gemotoriseerde voertuigen in 2022 gehalveerd zullen zijn. Voor Nederlandse verzekeraars zou dat neerkomen op een jaarlijks verlies van 1,3 miljard euro, zo blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars.

Internetbedrijven

McKinsey noemt in haar recente publicatie een mogelijk enigszins onverwachte groep die vermoedelijk wel flink geld zal gaan verdienen aan de zelfrijdende auto, namelijk internetbedrijven. Immers, als opletten straks niet meer nodig is in het verkeer, kunnen we andere dingen gaan doen. De verwachting is dat een groot deel van deze extra vrije tijd (welke in totaal gemiddeld 50 minuten per dag bedraagt) op het internet doorgebracht zal worden. McKinsey stelt dat de online industrie zo’n 5,6 miljard dollar extra kan verdienen voor elke minuut die niet-sturende automobilisten online spenderen.

Juridische aspecten

De opkomst van de zelfrijdende auto roept niet alleen nieuwe economische vragen op, maar ook vele juridische vraagstukken.  We schreven al eerder op deze blog dat, hoewel de zelfrijdende auto nog lang niet ‘volwassen’ is, 2015 zeer waarschijnlijk een jaar van veel vooruitgang zal zijn. Een vrij groot aantal serieuze partijen besteden veel tijd, geld en energie aan het verbeteren van zowel de hard- als de software in de autonome auto. Volgens technologieanalisten is echter niet de technologie het probleem, maar de wetgeving. Voordat zelfrijdende auto’s de weg op kunnen en mogen, zal een groot aantal juridische  vragen beantwoord moeten worden. Vooral de vraag ‘wie is aansprakelijk als het misgaat?’, is essentieel. De IT-recht advocaten van De Clercq zijn actief betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen. Klik hier, hier en hier voor artikeltjes op onze weblog over dit onderwerp.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, kunt u contact opnemen met Natascha van Duuren (advocaat IT/Privacy/Cybersecurity).