Het BBIE (“Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom”) heeft ten aanzien van het merk “IUS”  (het Latijnse woord voor “recht”) geoordeeld dat dit merk te beschrijvend is voor juridische diensten. Zij oordeelde in dit verband dat het niet uitmaakt dat Latijn een dode taal is. Onmiskenbaar heeft het Latijn immers een belangrijke invloed gehad op de talen in de Benelux en de gemiddelde consument weet volgens het BBIE dat in de juridische wereld vaak Latijnse termen worden gebruikt. Bovendien wijst het BBIE erop dat een groot aantal advocatenkantoren de term IUS ook gebruikt als onderdeel van de bedrijfsnaam (onder andere Altius, Eubellus, Ad/ius, Auxillus, Lexius Advocaten, Venus, Orbius, Xinius en lus Consult). Het Hof van Beroep in Brussel heeft het BBIE thans, na een lange procedure van 8 jaar (!) (met een terugverwijzing door het Hof van Cassatie), in het gelijk gesteld en laat het oordeel van het BBIE in stand: IUS kan niet als (woord)merk worden gedeponeerd voor juridische diensten. De hele uitspraak vindt u hier.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.