Stofwolken voor aannemers?

Met deze bepaling wordt de bewijslast voor gebreken omgekeerd. In de huidige situatie wordt, na oplevering, de aansprakelijkheid van de aannemer naar de opdrachtgever overgeheveld en zal de opdrachtgever moeten bewijzen dat de aannemer aansprakelijk is. Het omkeren van de bewijslast kan vooral problematisch zijn indien meerdere aannemers betrokken zijn bij hetzelfde project. De aannemer die zijn werk heeft afgerond en dit niet meer onder zijn verantwoordelijkheid heeft, zal moeten aantonen dat een gebrek niet aan hem te wijten is. Naarmate de tijd verstrijkt, zal dit alleen maar moeizamer gaan. Daarbij geldt, hoe meer aannemers betrokken zijn, hoe complexer het wordt voor de aannemer om aan te tonen dat hij niet aansprakelijk is. Een belangrijke nuance van artikel 7:758 lid 3 BW is wel dat het gaat om gebreken die de aannemer zijn toe te rekenen. Daarmee behoeft de aannemer niet overal aansprakelijk voor te zijn. Te denken valt aan krassen en deuken aan een meubelstuk die door een externe vervoerder zijn veroorzaakt.

Vragen?

Heeft u vragen over dit wetsvoorstel, neemt u dan contact op met Per van der Kooi.