Voorlopig en definitief energielabel

De wettelijke regeling rond energielabels verandert. Vooralsnog konden koper en verkoper overeenkomen dat er geen energieprestatiecertificaat werd geleverd. Dat is vanaf 2015 niet meer mogelijk. Iedere verkoper is vanaf 1 januari 2015 verplicht om bij de eigendomsoverdracht een definitief energielabel te leveren. De koper kan de afgifte van een label via de rechter afdwingen. Bij het niet leveren van een definitief energielabel kan de overheid een boete opleggen die kan oplopen tot € 400.

Online vastgesteld

Momenteel wordt een energieprestatiecertificaat door een deskundige afgegeven. De nieuwe energielabels worden vanaf januari 2015 online vastgesteld. Indien er voor een woning nog geen energielabel is, zendt de overheid begin 2015 een voorlopig energielabel aan de eigenaar toe. Dit voorlopige energielabel heeft geen formele status. Het is een indicatie gebaseerd op gegevens die over de woning bekend zijn uit de woningmarkt. De woningeigenaar kan een definitief energielabel aanvragen op energielabelvoorwoningen.nl. De eigenaar vult hier een aantal gegevens over de woning in, waarna een deskundige op afstand de ingevulde gegevens controleert. Na goedkeuring van deze gegevens geeft de overheid het definitieve energielabel af. Voor het werk van de deskundige worden administratiekosten in rekening gebracht.

Geen nieuw label nodig

In de volgende gevallen is het niet nodig om voorafgaand aan de verkoop een definitief energielabel te laten opstellen:

  • Er is al een energielabel/energieprestatiecertificaat opgesteld.
  • Er is een EPA-Maatwerkadvies dat niet ouder is dan 10 jaar.
  • De bouwvergunning is niet langer dan 10 jaar geleden aangevraagd en is er derhalve een energieprestatiecoëfficient (EPC) berekend.

In deze gevallen dient het al beschikbare document te worden overhandigd bij de eigendomsoverdracht.

Vragen?

Heeft u vragen over het energielabel, neemt u contact op met ons team vastgoed