Als het om de huurkoop van een huis gaat, dan is de verkoopprijs, het aflossingsschema en het eigendomsvoorbehoud in de huurkoopakte opgenomen. Als huurkoper betaal je maandelijks een vastgesteld bedrag aan huur en aflossing.

In beginsel kan de huurkoper meteen ‘beschikken’ over de woning. Met huurkoop kan je meestal profiteren van de hypotheekrenteaftrekregeling. De rente die je betaalt bij huurkoop is aftrekbaar onder de eigenwoningregeling. Bijkomend voordeel is dat diverse bank-voorwaarden, die van toepassing zijn van een hypotheek, bij huurkoop niet van toepassing zijn. De huurkoper moet zich wel houden aan de bepalingen die door de notaris tussen de huurverkoper en de huurkoper in de huurkoopakte zijn opgenomen. De huurverkoper mag de woning slechts terugvorderen indien de huurkoper de aflossing niet meer kan betalen. Huurkoop is dan ook geschikt voor diegenen die de aflossing gedurende de gehele looptijd kunnen opbrengen.

Vragen?

Heeft u vragen over huurkoop, neemt u dan contact op met ons team vastgoed