Ook de termijn van 6 maanden in de zogenoemde projectontwikkelaarsresolutie – die regelt dat bij nieuwbouw een beroep op vrijstelling van overdrachtsbelasting kan worden gedaan als de levering is belast met btw maar op het tijdstip van verkrijging het betreffende gebouw reeds was verhuurd of in gebruik genomen (volgens de letterlijke wettekst vervalt de vrijstelling overdrachtsbelasting dan) is met het Belastingplan 2013 verruimd naar 24 maanden. Deze verruiming geldt  indien het tijdstip van de eerste ingebruikneming (of de ingangsdatum van de verhuur) is gelegen tussen 31 oktober 2012 en 1 januari 2015.

Per 1 januari 2015 worden deze termijnen (helaas) weer teruggebracht naar 6 maanden. De tijdelijke verruiming wordt dus niet voortgezet. Alleen als de vorige verkrijging, dan wel, ingeval van toepassing van de projectontwikkelaarsresolutie, de eerste ingebruikneming of de eerdere verhuur, heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2015, werken de maatregelen na 1 januari 2015 nog wel door. Het is dus van belang dit goed schriftelijk te documenteren.

Vragen?

Heeft u vragen over het betalingsplan, neemt u dan contact op met neemt u dan contact op met ons team vastgoed