Nog geen sprake van gebruik

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft, in 2009, de huurovereenkomst met de huurder van een woning, waarin een in een vergevorderd stadium van aanleg verkerende hennepkwekerij werd aangetroffen, ontbonden. De huurder heeft daartegen beroep in cassatie ingesteld. Aangevoerd werd dat nog geen sprake was van een gebruik in strijd met de bestemming, omdat de kwekerij nog niet in bedrijf was.

Oordeel Hof en bekrachtiging Hoge raad

Het Hof had geoordeeld dat ook (het beginnen met) de aanleg van een op bedrijfsmatig gebruik gerichte voorziening in de woning in strijd is met de verplichting tot gebruik als (uitsluitend) woonruimte. De Hoge Raad heeft het arrest van het Hof onlangs bekrachtigd. Dus ook als er (nog) geen plantjes worden aangetroffen en als er (nog) geen stroom wordt afgetapt, kan, indien een bedrijfsmatige outillage wordt aangetroffen, de huurovereenkomst van woonruimte worden ontbonden.

Vragen?

Heeft u vragen over het huurrecht, neemt u dan contact op met Per van der Kooi, advocaat huurrecht.