Maar wat betekent dit nu concreet? Ook elektronische vormen van communicatie worden grondwettelijk beschermd. Dit betekent dat e-mail, telefoonverkeer via internet en besloten communicatie via sociale media onder de bescherming van de Grondwet zullen komen te vallen.

De overheid mag dus niet in de inhoud van deze communicatie kijken. Uiteraard blijft op dit verbod een aantal wettelijk bepaalde uitzonderingen bestaan. Zo mag de politie of inlichtingendienst in een aantal situatie wel kennis nemen van bijvoorbeeld e-mailverkeer. Wel is daar dan altijd toestemming van de bevoegde autoriteiten voor nodig.

Waar de wetgeving vaak achter blijft lopen op nieuwe technologische ontwikkelingen, is dit een mooi voorbeeld van een wet die wel degelijk wordt aangepast naar de huidige tijd. Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog, Neemt u dan contact op met Natascha van Duuren.