De feiten waren als volgt. Een woningcorporatie heeft een afdeling ‘Housing Office’, die specifiek gemeubileerde en gestoffeerde ‘short stay’ huisvesting verzorgt voor buitenlandse gasten (studenten) van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Huurder heeft met Housing Office een huurovereenkomst gesloten  (een gemeubileerde kamer) voor de duur van 10 maanden.  De vraag is of al dan niet sprake is van huur naar zijn aard van korte duur.

Het hof heeft vastgesteld dat het gaat om een woning in een reguliere studentenflat. Een studentenkamer valt gewoonlijk niet onder woonruimte waarvan het gebruik naar zijn aard van korte duur is.  Het gaat echter om een woning die compleet is aangeboden. Daarnaast is er sprake van een 24-uurs service, toezicht en schoonmaakfaciliteiten. Deze aspecten komen niet bepaalt overeen met een doorsnee studentenkamer. Voor huurder moest volgens het hof bij het aangaan van de overeenkomst duidelijk zijn geweest dat de huur gericht was op kortstondig en bijzonder gebruik, waarbij huurder er rekening mee moest houden dat hij na verloop van de bepaalde tijd ruimte moest maken voor een nieuwe lichting buitenlandse studenten. Kortom, er is sprake van een huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur.

Bij vragen over een huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur, kunt u contact opnemen met een van de specialisten van het team Vastgoed.