Het omgevingsrecht omvat de activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan activiteiten die gevolgen hebben voor bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, natuur en cultureel erfgoed. Burgers, bedrijven en overheden hebben hier allemaal mee te maken. Of ze nu zelf activiteiten willen uitvoeren of de consequenties daarvan ondervinden. De omgevingsrechtspecialisten van De Clercq adviseren vaak burgers en bedrijven in geval van conflicten hierover. Zij zullen uiteraard dit wetsvoorstel op de voet volgen om cliënten ook in de toekomst te kunnen bijstaan.

Vragen?

Heeft u vragen over het omgevingsrecht, neemt u dan contact op met ons team Vastgoed.