Voor u als werkgever heeft dit het voordeel dat u met de werknemer in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een proeftijd mag overeenkomen. Ook een concurrentiebeding behoort dan nog tot de mogelijkheden. Minister Asscher heeft dit bevestigd in de memorie van antwoord bij de Wet werk en zekerheid. Tijdens ons seminar over de Wet werk en zekerheid op 20 mei a.s. geven we u graag meer informatie over de wijzigingen in flexibele arbeidscontracten, het ontslagrecht, de transitievergoeding en het nieuwe procesrecht. Nu alvast meer tips om voor te sorteren? Klik dan hier voor het artikel dat we enige tijd geleden op deze website plaatsten.

Vragen?

Heeft u vragen over het ontslagrecht, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.