Nieuwe beleidsregels UWV

AOW-gerechtigde werknemers zullen dan namelijk als eerst in aanmerking komen voor ontslag. Het is niet mogelijk om voor AOW-gerechtigde werknemers  een beroep te doen op een uitzonderingsgrond in verband met bijzondere bekwaamheden van de desbetreffende werknemer.

Inmiddels zijn de beleidsregels van het UWV aangepast en gepubliceerd. Deze treft u hier aan.

 

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe beleidsregels van het UWV, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.