Onderzoeks- en adviesbureau Gartner plaatste in haar rapport van oktober vorig jaar een kritische kanttekening bij de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van 3D-printing en stelt dat in 2018 een wereldwijd jaarlijks verlies van ten minste 100 miljard dollar aan opbrengsten gerelateerd aan IE-rechten geleden zal worden. Hiermee is de parallel met ‘file sharing’ snel getrokken. Immers, ook de opkomst van P2P- en torrentnetwerken zorgde voor grote verschuivingen op de markt en noopte in bepaalde gevallen zelfs tot de adoptie van nieuwe businessmodellen.

Voor de gedupeerden van ‘illegaal’ downloaden bestaat zoals bekend een wettelijk geregelde compensatie in de vorm van de zogenaamde thuiskopieheffing. Tijdens de 3D Makers Magic Meetup is besproken in hoeverre de huidige wetgeving ruimte laat om een vergelijkbaar systeem in te voeren voor de ‘gedupeerden’ van 3D-printing. De praktische kant hiervan en de (on)mogelijkheid van handhaving zorgden voor interessante discussies.

Naast voornoemde onderwerpen, is gesproken over de rol van tussenpersonen zoals aanbieders van CAD-bestanden en printshops. Ook de thuiskopie-exceptie, het modellenrecht, merkenrecht en het octrooirecht zijn uitgebreid aan bod gekomen.

Naast de twee advocaten van De Clercq, spraken ook Maarten Oostdam en Eric van Straaten tijdens de bijeenkomst. Maarten Oostdam sprak over de technische aspecten van 3D-printing, waarbij de nadruk lag op het scannen van objecten en reverse engineering. De wereldwijd bekende Haarlemse 3D-kunstenaar Eric van Straaten sprak over het modelleren voor 3D-printing.

Op 1 april a.s. organiseert De Clercq samen met InnovationQuater een bijeenkomst over mogelijkheden van 3D-printing in de CleanTech sector. Daarnaast zullen Natascha en Willem in juni 2014 spreken op het 1st Annual World Congress of 3D Printing in Dalian, China over het onderwerp “Legal aspects of 3D Printing from a European perspective”.

heeft u vragen over 3D-printing, Neemt u dan contact op met Natascha van Duuren.