Volumineuze goederen

Er is ook echter ook detailhandel die wat assortiment en omvang betreft niet in deze centra passen. Deze winkels mogen zich op perifere detailhandelslocaties vestigen. In Zuid-Holland gaat het om de volgende branches: detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke goederen, detailhandel in volumineuze goederen, tuincentra, bouwmarkten en grootschalige meubelbedrijven.

Er kan discussie bestaan over de invulling van het begrip volumineuze goederen. Wanneer is een product te groot voor de binnenstad? Moet je het nog gemakkelijk onder je arm kunnen meenemen tijdens het winkelen? De provincie Zuid-Holland heeft in haar Verordening Ruimte deze categorie dan ook maar afgebakend door middel van een limitatieve opsomming. Het gaat daarom volgens de provincie enkel om detailhandel in auto’s, boten, caravans, motoren, scooters, landbouwwerktuigen, zwembaden, buitenspeelapparatuur, fitnessapparatuur, piano’s, surfplanken, tenten, grove bouwmaterialen, keukens, badkamers, vloerbedekking, parket, zonwering en jacuzzi’s. Het blijft echter de vraag of deze afbakening ruim genoeg is en voorziet in de behoefte van de markt.

Toetsingskader Holland Rijnland

Wanneer een detailhandelszaak zich wil vestigen op een perifere locatie, maar het bestemmingsplan laat dit niet toe, zal ten eerste medewerking van de gemeente nodig zijn. De gemeente kan dan een nieuw bestemmingsplan maken of het planologisch strijdige gebruik door middel van een omgevingsvergunning toestaan. De gemeente zal hiervoor het plan aan de provinciale verordening moeten toetsen en zo nodig een ontheffing bij de provincie moeten aanvragen. Bij sommige grootschalige ontwikkelingen is ook advies van het Regionaal Economisch Overleg (REO) nodig.

Een dergelijk REO is het samenwerkingsverband Holland Rijnland. In zijn vergadering op 5 maart 2014 heeft dit REO een nieuw toetsingskader vastgesteld. Opzienbarend is dat Holland Rijnland hierin aangeeft dat het expliciet in strijd met de Verordening Ruimte van Zuid-Holland zal handelen. Holland Rijnland zal namelijk het begrip volumineuze goederen ruimer interpreteren. Ondernemers kunnen daardoor een positief advies verwachten in de volgende extra branches:

  • sport en spel (buitensport, ruitersport en hengelsport);
  • hobby (grote muziekinstrumenten);
  • bruin & witgoed (radio en tv, wasmachines, drogers, ed.).

Hoewel de vestiging van dit soort detailhandel dus nog altijd in strijd is met de Verordening Ruimte, biedt dit wel perspectief: de provincie zal hopelijk sneller geneigd zijn ontheffing te verlenen. Wellicht vormt dit zelfs een aanleiding voor de provincie om haar eigen detailhandelsbeleid te herzien.

 

Graag adviseren wij u. Voor al uw vragen betreffende een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning kunt u terecht bij het team Vastgoed van De Clercq.