De kwestie

West is van mening dat de partijen achter Coinye zijn naam en gelijkenis ongeautoriseerd hebben toegeëigend met als enkel doel om de waarde van de Coinye-munteenheid te verhogen. De artiest claimt hierdoor schade te lijden. Bovendien wordt de reputatie van West onherstelbaar geschaad, zo stellen zijn Amerikaanse advocaten. De afbeelding op de digitale valuta laat een karikatuur van West zien, waarin West als ‘half-man, half-vis’ staat afgebeeld. De afbeelding is een verwijzing naar een grap uit een aflevering van de Comedy Central serie ‘South Park’.

De eis

West eist onder meer dat Hontelé en een aantal andere partijen stoppen met het gebruik van de naam Coinye voor de virtuele munt. Naast het vermeende ontwikkelteam achter Coinye, is ook een aantal ontwikkelaars van Coinye-exchanges aangeschreven. Via deze exchanges kunnen Coinye’s worden uitgewisseld voor ‘echt geld’.Kanye West eist voorts dat alle domeinnamen met het woord ‘Coinye’ worden overgedragen. Ook wil West een vergoeding voor de vermeende schade die hij heeft geleden. Naast schadevergoeding, meent de artiest ook aanspraak te kunnen maken op zogenaamde ‘punitive damages’: een (extreem) hoog bedrag  bedoeld om een afschrikwekkende werking te hebben en zo toekomstige inbreuken te voorkomen. In de Verenigde Staten is een dergelijke vordering niet geheel vreemd; Nederland kent een dergelijk systeem echter niet.

 

De strijd

De IE-advocaten van De Clercq zullen in samenwerking met gespecialiseerde Amerikaanse partijen de 24-jarige Nederlander bijstaan in de juridische strijd tegen Kanye West.

 

 

Vragen?

Heeft u vragen over de juridische strijd, neemt u contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.