Geheimhoudingsbeding

Artikel 7:651 lid 2 BW bepaalt vervolgens dat een beding dat de werkgever de bevoegdheid geeft een boete te innen én schadevergoeding te vorderen nietig is. Een werkgever moet derhalve een keuze maken. De kantonrechter te Nijmegen heeft zich op 18 december 2013 uitgelaten over deze keuzemogelijkheid. In de arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en werkgever is een geheimhoudingsbeding opgenomen, waarin is bepaald dat de werknemer bij overtreding van het geheimhoudingsbeding een boete is verschuldigd én dat recht bestaat op volledige schadevergoeding indien de schade hoger is dan het boetebedrag. Na het einde van het dienstverband heeft  werknemer in strijd gehandeld met het geheimhoudingsbeding door klantgegevens achter te houden. Werknemer weigert betaling van de boete.

Recht op schadevergoeding?

In vervolg op een tussenvonnis (ECLI:NL:RBGEL:2013:4259) oordeelt de kantonrechter dat het geheimhoudingsbeding (toch) niet als nietig wordt aangemerkt. Het beding bepaalt weliswaar dat naast een boete ook een recht bestaat op schadevergoeding, maar dat recht op volledige schadevergoeding bestaat slechts voor zover die schade meer bedraagt dan het boetebedrag. Dit betekent dat bij niet nakoming van het geheimhoudingsbeding naast een boete niet tevens recht bestaat op schadevergoeding, maar dat die boete moet worden gezien als een gefixeerde schadevergoeding die ongeacht de werkelijke schade verschuldigd is. Tevens kan de boete gezien worden als een prikkel tot nakoming van het geheimhoudingsbeding.

De uitspraak

De kantonrechter maakt evenwel gebruik van zijn bevoegdheid de boete te matigen (artikel 7:650 lid 6 BW) daar het gevorderde boetebedrag bovenmatig is en niet in verhouding staat tot het salaris van werknemer. Het is dus belangrijk dat een boetebeding zó geformuleerd wordt dat het duidelijk is dat het gaat om een keuzemogelijkheid tussen een boete en het vorderen van schadevergoeding. Het arbeidsrechtteam van De Clercq helpt u graag verder. Lees hier de uitspraak.

Vragen?

Heeft u vragen over het geheimhoudingsbeding, neemt u dan contact op met ons team  Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.